Kontakt

Kierownik Studium Języków Obcych

Koordynator Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego

mgr Małgorzata Walczak

m.walczak@ujw.pl / sjo@ujw.pl

tel. (76) 746 53 21