Odwołanie zajęć

W związku z Zarządzenie Nr 7/2020 Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dn. 11.03.2020 r. odwołane zostają wszystkie zajęcia na Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego Uspeak do dnia 25 marca.