Rekrutacja Klub Języka Angielskiego

DLA KOGO?      Uczniowie klas IV-VI, mieszkańcy Gminy Polkowice którzy chcą uczyć się mówić po angielsku

GDZIE?               Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach / SP Jędrzychów

JAK CZĘSTO?  1 spotkanie 60 min.

OD KIEDY?        w/g planu po 15 września 2019